Sankt Hans-menu

Sankt Hans-bål på Sønderstrand er noget helt særligt. Inden bålet tændes, serverer vi traditionen tro på Brøndums Hotel en fantastisk 3-retters menu.

Kategori: VIP