Forside Restaurant Menukort Hotelophold Kontakt
Værelser Begravelse Slægtstavle Job
Selskaber Ejere gennem tiden Omtale
Konferencer Billedarkiv

Historien

Brøndums Hotel på Skagen har i generationer altid været og er den dag i dag højt estimeret på internordisk plan. Kun eet hotel i Danmark har samme fornemme position i folks bevidsthed: Hovedstadens Hotel d'Angleterre. Men der er en anden historie; her gælder det Brøndums på Skagen.

Det begyndte omkring 1840 med købmand og gæstgiver Erik Brøndum, der giftede sig med Ane Hedevig Møller, som skulle vise sig at være et jern i arbejdet på gæstgivergården, der imidlertid nedbrændte i 1874. Den havde ellers huset flere navnkundige gæster og derimellem digteren H.C. Andersen.

En bygning blev opført med en lang lav fløj i grå mursten. Den er i dag hotellets ældste del, og med den klarede man sig, indtil arkitekten Ulrik Plesner kom til Skagen omkring 1890 for at tilse Højen fyr.

Ved den tid var gæstgivergården blevet for lille, og Erik Brøndums søn. Degn Brøndum, fik da Plesner til at stå for en udvidelse, som var færdig i 1892.

Men heller ikke de skulle vise sig at være tilstrækkeligt. To gange mere, i 1897 og 1909 fik hotellet, som det nu kaldtes, et stort omfang, som Plesner udformede i de af ham foretrukne røde mursten. Og sådan stod det indtil brande i 1954 og 1959 reducerede hotellet kendeligt, dog med en enkelt bevaret tilføjelse undervejs:
Restaurationsfløjen med verandaen ovenover.

Indendøre havde Degn Brøndum fået en anden af de betydeligste arkitekter, der dengang kom til Skagen, Thorvald Bindesbøll, til at forme spisesalen, så den blev til en madsal (1906) med Brøndum-familiens malerier indfældet i vægpaneler.

Sluttelig blev hele spisesalen i 1946 overført til Skagen Museum ifølge Degn Brøndums testamente. Båndene mellem hotellet og museet har altid været stærke.

Indtil 1966 hørte begge institutioner sammen; siden har de levet adskilt, men i gensidig respekt og forståelse for den fælles arv, der helt igennem præger dem både i ydre og indre.

Brøndums Hotel er blevet udvidet med Admiralgaarden, ligeledes tegnet af Ulrik Plesner. En tilsvarende bygning, Klitgaarden, er opført i den sydlige del af Skagen og ejedes af den kongelige familie frem til år 2000, hvor den overgik til selvejende refugium.

Klik her for at læse slægtstavlen...